Het zorgteam

 IMG 3877square

De intern begeleiders zorgen, samen met het zorgteam van onze school, voor: 

  • het didactisch en sociaal emotioneel welbevinden van al onze kanjers maar met name van de kanjers die extra ondersteuningsbehoeften hebben;
  • regelmatige leerling- en toetsbesprekingen; 
  • collegiale consultatie over leerlingen met extra ondersteuning; 
  • afnemen van Pedagogisch Didactisch Onderzoek; 
  • indien noodzakelijk opstellen van stappenplannen; 
  • gesprekken/MDO’s (MultiDisciplinairOverleg) voeren met de ouder(s)/verzorger(s) van kanjers die extra ondersteuning nodig hebben; dit in nauw overleg met externe deskundigen.
  • contacten met externe instanties; 
  • bewaken van de procedures en afspraken; 

Daarnaast heeft het zorgteam ook uitvoerende taken. Dat betekent dat collega´s, ieder met een eigen expertise, met leerlingen in groepjes of individueel aan de slag gaan, als de ondersteuning in de groepen niet voldoende gegeven kan worden.