Medezeggenschapsraad (MR)

De MR zet zich in om een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Zij bespreekt met elkaar, in samenwerking met de directie, allerlei zaken die van belang zijn voor het beleid dat op de school wordt gevoerd. De directie heeft bijvoorbeeld voorafgaande instemming nodig van de MR bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan of het schoolreglement. Ook heeft de MR adviesbevoegdheid over bijvoorbeeld de regeling van schoolvakanties en heeft zij een stem in de benoeming van leerkrachten.
De MR vergadert minstens 6 maal per schooljaar.
U bent van harte welkom op onze vergaderingen! Meld u aan via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hier vindt u het jaarverslag 2019-2020


MR leden:
 

Medezeggenschapsraad Ouder geleding

De oudergeleding van de MR bestaat uit 4 leden.

  • Annemarie (voorzitter), moeder van Eva in groep 5/6 en Tim in groep 4IMG 3926
  • Hinke Marijke (secretaris), moeder van Marith in groep 8 en Rymke in groep 5/6
  • Sebastiaan (lid), vader van Dex in groep 3 en Lieke in 3
  • Ingrid (lid), moeder van Rosalie in groep 8 en Sebastiaan in groep 6

 

Medezeggenschapsraad Personeel geleding

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit 4 leden.

  • Sonja Spronk, leerkracht groep 3B
  • Anita Polman, leerkracht groep 8
  • Marjolein Nienhaus, leerkracht groep 1-2B
  • Monique Zweep, leerkracht groep 6A

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Fluenta heeft ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende taak. De aandachtsgebieden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid e.d. (zie ook www.fluenta.nl).