Medezeggenschapsraad (MR)

De MR zet zich in om een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Zij bespreekt met elkaar, in samenwerking met de directie, allerlei zaken die van belang zijn voor het beleid dat op de school wordt gevoerd. De directie heeft bijvoorbeeld voorafgaande instemming nodig van de MR bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan of het schoolreglement. Ook heeft de MR adviesbevoegdheid over bijvoorbeeld de regeling van schoolvakanties en heeft zij een stem in de benoeming van leerkrachten.
De MR vergadert minstens 6 maal per schooljaar.
U bent van harte welkom op onze vergaderingen! Meld u aan via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hier vindt u het jaarverslag 2020-2021

Hier vindt u het jaarverslag 2021-2022 en hier het jaarplan 2022-2023

MR leden: IMG 3926

Medezeggenschapsraad Ouder geleding

De oudergeleding van de MR bestaat uit 4 leden:

  • Ingrid  (voorzitter), moeder van Sebastiaan in groep 8
  • Hinke Marijke (secretaris), moeder van Rymke in groep 7
  • Efraim  (lid), vader van Aaron in groep 4 en Esmee in groep 1
  • Remko (lid), vader van Yasmijn in groep 4 en Micah in groep 2

Medezeggenschapsraad Personeel geleding

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit 4 leden:

  • Jary Beekhuizen, leerkracht groep 5A
  • Saskia Eefting, leerkracht groep 7
  • Marjolein Nienhaus, leerkracht 3B
  • Anita Polman, leerkracht groep 8B

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Fluenta heeft ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende taak. De aandachtsgebieden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid e.d. (zie ook www.fluenta.nl). 

 

 

 

 

 

 

  •