Ouderraad (OR)

De ouderraad is in de eerste plaats een praktische commissie. De OR bestaat uit maximaal 9 ouders, 2 teamleden en een directielid. Er wordt mintens 6 maal per schooljaar. Tot de taken van de ouderraad behoren o.a.

 • Een aanspreekpunt zijn voor alle oudersIMG 3885square
 • Een klankbord zijn voor de schoolleiding
 • Het beheren van gelden uit de ouderbijdrage en oud papier
 • Het organiseren van activiteiten
 • Het helpen van het team bij activiteiten, acties en schoolreisjes
 • Het aankleden van de school bij feestdagen
 • Zorgen voor koffie, koek, limonade, etc.

De Ouderraad bestaat uit:

 • Natascha Fuentes (voorzitter)
 • Jan Bijl (penningmeester)
 • Yvonne van de Hoeven (ouderlid)
 • Daniëlle van Katwijk (ouderlid)
 • Maartje Hilte (ouderlid)
 • Samantha van Rossum (ouderlid)
 • Linda Ten Haaf (ouderlid)
 • Renée van Dorth (teamlid)
 • Rianne de Jong (teamlid)

Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad regelt het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor extra activiteiten en/of zaken die niet of onvoldoende door het ministerie van Onderwijs worden vergoed. Te denken valt bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, kerst- en paasviering, sport- en speldagen, enz. In deze ouderbijdrage zijn veelal niet begrepen de kosten van een schoolreis of schoolkamp.

Deze worden apart bij u in rekening gebracht. Jaarlijks vindt er naar de Medezeggenschapsraad van de school en alle ouders een verantwoording plaats over het financieel gevoerde beleid. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 22,50 per leerling.

De penningmeester van de Ouderraad int en beheert de opbrengsten van de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af door een financieel jaarverslag op te stellen. De volledigheid en juistheid ervan wordt vastgesteld door een kascommissie.

Tot slot
De oudercommissie kan het niet alleen! Hulp van andere ouders is en blijft noodzakelijk. Wilt u ons helpen met de activiteiten of bij het versieren en opruimen van de school, laat het ons weten. Heeft nog een goed idee? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ! Uw ideeën, suggesties en inzet zijn van harte welkom!