Ouderparticipatie

Dit is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Dit kan op een informele manier, zoals het helpen bij Koningsdagspelletjes, de sportdag of meegaan op schoolreisje. Het kan ook op een formele manier, bijvoorbeeld door te participeren in de medezeggenschapsraad (MR).
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schoolkalender met alle uitstapjesen excursies. U kunt dit dan direct in uw agenda plaatsen. Daarnaast zullen de leerkrachten u aan het begin van het schooljaar om hulp vragen voor andere "vaste" activiteiten zoals luizenpluizen, leesouder, etc.
Wij stellen uw hulp enorm op prijs.