LeerlingenIMG 3870square

 

Het allerbelangrijkste vinden wij het welbevinden van onze leerlingen: dit is nodig om tot optimaal leren te komen. Meer informatie hierover vindt u in het kopje “over ons…”.

Hoe maken wij van onze leerlingen kanjers van burgers?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen mede verantwoordelijkheid dragen voor de groepssfeer en onze school in het geheel. Immers wij willen van onze kanjers empathische, verstandige, actieve burgers maken. “Eigenaarschap” is het woord dat hierbij passend is.

 • Eigenaarschap bij sociale interacties en voor de groepsdynamiek.
  Wij leren onze kinderen zelf verstandige keuzes te maken ten aanzien van eigen gedrag. Wat je doet moet goed zijn voor de groep, je medeleerling, de leerkracht, jezelf en je ouders.
 • Eigenaarschap met betrekking tot bijdragen aan schoolactiviteiten.
  Bijvoorbeeld het rondleiden van nieuwe ouders, verwelkomen van gasten bij festiviteiten en het organiseren van goede doelen acties.
 • Eigenaarschap met betrekking tot de schoolontwikkeling.
  Wij werken met een leerling adviesraad. Zij adviseren de directie bij schoolzaken. Zo hebben zij meegedacht met plannen om de school op te pimpen en kleurrijker te maken. Een ander mooi voorbeeld is het bespreken van de uitkomsten van de leerling tevredenheidslijsten. De leerling adviesraad kon de data goed toelichten, met name op het gebied van zaakvakken gaven zij aan meer behoefte te hebben aan ontdekkend leren. Hun feedback nemen wij als team dan weer mee om zo om te kunnen zetten naar verbetering
 • Eigenaarschap op het leren: wanneer ben je een goed lerende leerling?
  Wij vinden het belangrijk dat onze leerling zelf weet wat hij leert, waarom hij dit leert en waar hij naar toe werkt. Dit zorgt voor betrokkenheid en motivatie. Zelfvertrouwen en het leren van feedback, zijn hierbij belangrijke fundamentele uitgangspunten. Als team hebben wij een gemeenschappelijke leertaal in een kwaliteitskaart gezet. Tijdens ons onderwijs vindt u dit terug: het geeft aan welke leerhouding wij onze kanjers willen meegeven waardoor eigenaarschap op hun leerproces wordt verhoogd.

 

Onze lerende kanjer zegt:

Over de lesstof (wat):

 • ik weet wat ik leer en ik ken de leerdoelen
 • ik weet waarom ik dit leer
 • ik weet waar ik op moet letten om het doel te behalen (succescriteria)
 • ik weet wanneer ik het doel heb behaald
 • ik weet waar ik sta en wat mijn volgende stap is
 • ik weet wat ik nodig heb om de volgende stap te zetten

Over het leerproces (hoe):

 • ik kan zelf reflecteren en leer van de feedback van anderen
 • ik kan samen met en van anderen leren
 • ik ben geconcentreerd en taakgericht
 • ik durf fouten te maken en weet dat ik daar juist van leer
 • ik zet door wanneer het moeilijk wordt (doorzettingsvermogen)

De leerhouding (vanuit onze kanjervisie):

 • ik geloof dat ik het kán en heb zelfvertrouwen
 • ik heb een onderzoekende, nieuwsgierige en open houding
 • ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leren
 • ik ben gemotiveerd en betrokken
 • ik weet wat ik moet doen als ik vastloop
 • ik zoek eerst zelf oplossingen en vraag hulp als het niet lukt
 • ik vier wat ik al kan en heb geleerd; ik ben trots op mijzelf!