Klik op de volgende links voor specifieke informatie over:

Voor alle andere documenten en protocollen (zie hieronder) op Fluenta-niveau verwijzen wij u naar de website van Fluenta:

  • Identiteit
  • Klachtenregeling
  • Koersplan
  • Klokkenluiders regeling
  • Medische handelingen op school
  • Protocol schorsen leerling
  • Schoolveiligheidsbeleid
  • Statuten Stichting Fluenta
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Kanjertraining in groep 8