Tevredenheidspeilingen

Wij werken blijvend aan onze kwaliteit en schoolontwikkeling. De mening en feedback van onze ouders, leerlingen en leerkrachten helpt ons hierbij. Met regelmaat vragen wij dan ook naar hun tevredenheid middels ons kwaliteitszorginstrument WMKPO.  U vindt de meest recente lijsten in het menu "Actueel"; tevens vindt u in de rapportage onze analyse die wij gebruiken om tot verbetering te komen.